Kalendář • 26.1.2020

Dnes má svátek Zora, zítra Ingrid

Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Likvidace odpadů

Tříděný odpad

V obci jsou umístěny barevně odlišené kontejnery pro sběr papíru (modré kontejnery), plastů (žluté kontejnery) a skla (zelené kontejnery). Papír a plasty se odváží vždy za 1x za 14 dní v lichém týdnu, sklo bílé i barevné 1x za 60 dní.

Komunální odpady

Komunální odpady z obce odváží firma van Gansewinkel a.s. se sídlem v Modřicích.

Svozový den: 1 x za 14 dní - každé liché pondělí v ranních a dopoledních hodinách.

Podle smlouvy s obcí odváží veškerý domovní a komunální odpad, který vyprodukují jednotliví občané. Tento odpad je nutno ukládat do nádob na komunální odpad (popelnic) nebo pevných a uzavřených plastových pytlů. Množství nádob a pytlů u jednotlivých nemovitostí je libovolné. Velikost popelnic 110 – 1100 litrů, pytle do 120 litrů, firma umí do svých aut vysypat všechny typy nádob na trhu prodávané.

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení odváží z obce stejná firma van Gansewinkel a.s.. mobilním svozem zpravidla dvakrát do roka speciálně upraveným vozidlem. Datum tohoto svozu je vždy včas uveřejněn pomocí letáků, na webu a hlášením v rozhlase.
Místo sběru: autobusová zastávka na návsi.

Velkoobjemový odpad

V obci jsou umístěny kontejnery, do kterých je možno vyvést omezené množství stavebního, biologického či komunálního odpadu. V areálu kontejnerů (u ČOV) je možné rovněž odevzdat kovový šrot či elektroniku (např. staré televizory).

Otevírací doba areálu kontejnerů je každou sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Žádáme občany, aby kontejnery nezneužívali a drobný komunální odpad vyhazovali do svých popelnic a naopak na velký objem stavební sutě (při stavebních pracech) si objednali vlastní kontejner.

Pro majitele pejsků...

Obecní úřad nechal rozmístit na území obce několik odpadkových košů pro vyhazování psích výkalů. Prosíme všechny majitele psů, aby se nestyděli tyto koše využívat.