Kalendář • 26.1.2020

Dnes má svátek Zora, zítra Ingrid

Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Elektronická podatelna

Informace k provozu elektronické podatelny Oú SILŮVKY

Dnem 1. října. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení vlády ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace:

Adresa elektronické podatelny

Adresa naší elektronické podatelny je podatelna@siluvky.cz a je schopna přijmout elektronicky nešifrované datové zprávy ve formátech *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf. Prostřednictvím elektronické podatelny je obecní úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat přímo v kanceláři OÚ Silůvky, Prachatičky 39, na disketách nebo na CD-ROM.

Pravidla potvrzování / doručení datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu:

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí (toto potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě na výslovnou žádost odesílatele.

Technické parametry datových zpráv

Jsme způsobilí přijmout datové zprávy ve formátu *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf, *.jpg a to o celkové maximální velikosti 1 MB. Jiné formáty nebudou akceptovány, o čemž bude odesílatel informován.

Postup testování na škodlivý software a chybný formát

Doručená datová zpráva je testována v několika hlediscích. V případě, že byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o zprávu narušenou jedním z výše uvedených důvodů a takovou zprávu nebylo možné zpracovat.

Dotazy týkající se provozu el. podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec.siluvky@siluvky.cz.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:

Seznam právních předpisů, podle kterých lze činit právní úkony v elektronické podobě:

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je i nadále určen e-mail: obec.siluvky@siluvky.cz.