Kalendář • 7.10.2015

Dnes má svátek Justýna, zítra Věra

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Václavská vycházka
28. 09. 2015


Parní vlak do Oslavan
12. 09. 2015


Hasičská obecní jednotka JSDH na závodech v Nové Vsi
29. 08. 2015

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Vítejte

Silůvky 2010

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Nádraží Silůvky ve finále soutěže HLASOVÁNÍ KONČÍ UŽ 10.10.2015

Nádraží Silůvky postoupilo mezi deset finalistů soutěže o Nejkrásnější nádraží ČR 2015. Podpořit ho můžete buď - SMS hlasem nebo online hlasováním.

Také můžete hlasovat podpisem na archu na Obecním úřadě v Silůvkách.

Hlasujte pro naše pěkné nádraží. Za každý hlas děkujeme.

zveřejněno: 2015-10-05 ↔ 2015-10-11 | autor: Zdeněk Prax


Fotbalové utkání v Mělčanech v neděli 11.10. v 15h.

Spojený Fotbalový oddíl MĚLČANY a PRŠTICE oznamuje svým věrným příznivcům že v NEDĚLI 11.10.2015 sehraje na svém domácím hřišti v 15.00 hodin další mistrovské utkání s mužstvem TJ SOKOL SENORADY.Srdečně zvou hráči a výbor Fotbalového oddílu.

Dvořák Petr

 

zveřejněno: 2015-10-03 ↔ 2015-11-05 | autor: Zdeněk Prax


Další rozsudek Okresního soudu Brno -venkov zní : Obec Prštice je povinna zaplatit Obci Silůvky úroky z prodlení za 5 let a náklady řízení v plné výši do 30 dnů !

Protokol z vyhlášení rozsudku Okresního soudu Brno-venkov naleznete zde. Rozsudek zní opět jednoznačně ve prospěch obce Silůvky, ostatně jako všechny dosavadní rozsudky Jménem republiky v tomto obranném sporu vydané soudem Okresním, Krajským odvolacím i Nejvyšším. Obci Prštice tímto jednáním jejich pana starosty vznikají obrovské statisícové nákldy ke škodě obecního rozpočtu obce a tudíž občanů obce Prštice. Jen úroky z prodlení činí k zaplacení 552 823,- Kč a ve stejné výši budou i náklady řízení za soudní poplatky a právní služby. Jak celou dobu trvání naší zákonné obrany říkáme: sporu zbytečného a pro Prštice velmi drahého. Písemnou podobu kompletního rozsudku s vyčíslením v Kč očekáváme neprodleně ke zveřejnění.

zveřejněno: 2015-10-02 ↔ 2015-11-01 | autor: Zdeněk Prax


Změna v době odjezdů vlaků z Brna hl.n.

V době od 5.10.2015 do 17.10.2015 nepřetržitě je z důvodu oprav posunut odjezd vlaků z Brna hl.n. o 8 minut dříve proti běžnému jízdnímu řádu. Viz výlukový jízdní řád.

zveřejněno: 2015-10-02 ↔ 2015-10-18 | autor: Ivana Jakšová


Byla nařízena Exekuce na majetek sousední obce Prštice

Na majetek sousední obce Prštice byla zahájena exekuce pověřeným Exekutorským úřadem BRNO-MĚSTO, kterou nařídil Okresní soud Brno-venkov - viz. dokument ke stažení zde.

Sousední obec Prštice - poloviční spoluvlastník staveb ČOV zaplatila za rekonstrukci ČOV zatím jen částečně a nesplnila tak řádně povinnost nařízenou jí pravomocným rozsudkem OkresníhoKrajského soudu a nadále dluží naší obci svůj podíl za odsouhlasenou, schválenou, povolenou a zkolaudovanou stavbu - rekonstrukci společného majetku ČOV!!!

V blízké době očekáváme další navazující soudní rozhodnutí, kdy je již nesporné, že jsme v právu, že jsme nekonali žádné protiprávní ani svévolné kroky se společným majetkem a že sousední obec Prštice má povinnost uhradit Silůvkám za zhodnocení společného majetku svůj díl a plně uhradit náklady řízení a také úroky z prodlení ve výši 7,75%. viz. další úplné informace v jiném článku níže.

Sousední obec Prštice nám také dluží za čištění odpadních vod od roku 2010 více jak 1,5 mil Kč a nepochopitelně oddaluje toto bezdůvodné obohacení uznat a zaplatit. Dřívější starostové Prštic vždy  platili Silůvkám v pořádku a nevyvolávali žádné zbytečné spory.

Každý ví, že Prštice zaplatit jednou budou muset.

Každým dnem tak dluhy Prštic narůstají včetně plateb za právníka, nákladů na soudní řízení a úroků.

Každý v Silůvkách i v Pršticích ví, že splašky z Prštic tečou přes kanalizaci obce Silůvky do společné ČOV.

Každý ví, že ČOV je od počátku výstavby od r. 1994 ve spoluvlastnictví obou obcí 50% na 50% a že obec Silůvky zajistila pro sousední Prštice dotace na zhodnocení majetku ve výši 6mil. Kč

Každý ví, že obec Silůvky se o čistírnu vzorně stará a provozuje ji podle dohody na jednání starostů všech tří obcí již od r.2007.

Každý ví, že obec Silůvky hradí za obě obce všechny finanční náklady potřebné na vyčištění odpadních vod produkovaných z obou obcí.

Každý ví (i děti ve školce), že za takovou službu se platí!!!!!

Občané obou obcí to také ví a řádně všichni stočné platí.

Jediný, kdo to neuznává a za vyčištění odpadních vod ani za zhodnocení majetku neplatí je nynější představitel obce Prštice, který obec zastupuje podle zákona navenek a měl by jednat v zájmu obce a občanů obce.

Po všech prohraných soudech a uložených povinností přibyla obci Prštice už i exekuce zakazující obci Prštice nakládat se svým majetkem. Naprosto zbytečné náklady na soudní výlohy a úroky už dosahují milionových částek. Tyto náklady jsou ke škodě obce Prštice, tak opravdu nechápeme, kde je ten zájem občanů takto nesmyslně utrácet z obecních peněz??? Občané obce Prštice by se měli zamyslet, kdo je za takto vzniklou škodu v Pršticích odpovědný.

Proto, aby obec Prštice odložila výkon exekuce, zaplatila exekutorovi dlužnou částku, tedy  jistotu ve výši vymáhané částky včetně oprávněných nákladů exekutora. dokument zde

zveřejněno: 2015-10-01 ↔ 2015-10-31 | autor: Zdeněk Prax


Rozpis cvičebních hodin TJ Sokol Silůvky

Pro zvětšení klikněte na tabulku.

zveřejněno: 2015-10-01 ↔ 2015-10-31 | autor: Jan Rybníček


Nové hasičské auto pro obecní Jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů - JSDH

Díky podpoře a dotaci ve výši 500 000,- Kč od hejtmana, rady a zastupitelstva Jihomoravského kraje  jsme mohli zakoupit tolik potřebné Nové hasičské auto pro obecní Jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů - JSDH obce SILŮVKY. Obec se na nákupu a přestavbě vozidla podílela také svým dílem 318 333,-Kč. Tak ať nám dlouho v obci slouží a přejme si pouze výjezdy treninkové, cvičné, nebo slavnostní.       Zdeněk Prax

HASIČI SILŮVKY - AUTO

zveřejněno: 2015-10-01 ↔ 2015-11-30 | autor: Zdeněk Prax


Kontejner na starý papír

Kontejner na starý papír bude přistaven ve školním dvoře od 5. 10. do 14. 10. Peníze budou použity pro děti v naší škole.

zveřejněno: 2015-09-25 ↔ 2015-10-15 | autor: Jan Rybníček


Odstranění či ořez dřevin

Společnost E-on žádá vlastníky či uživatele nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, a to nejpozdějí do 15.11.2015.
Více informací naleznete na elektronické úřední desce

zveřejněno: 2015-09-25 ↔ 2015-11-16 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou tyto informace:

1) Seznam nedostatečně zapsaných osob v Katastru nemovitostí

2) Upozornění firmy E.ON ČR s.r.o. na povinnost vlastníků zajistit odstranění či ořez dřevin ohrožující provoz elektrického zařízení

zveřejněno: 2015-09-14 ↔ 2015-10-18 | autor: Ivana Jakšová


Přátelské fotbalové utkání OLD BOY SILŮVKY x OLD BOY MĚLČANY v sobotu 12.9. v 17 h. na hřišti Pod Lipami

V sobotu 12.9. v 17 h. jsme na hřišti Pod Lipami sehraáli "velmi přátelské" fotbalové utkání OLD BOY SILŮVKY x OLD BOY MĚLČANY . Děkujeme za fandění, výsledek 4:3 byl těsný, ne věšak nejdůležitější.Nikdo se nezranil a panovala velmi kamarádská atmosféra i po zápase. Takové fajn sousedy máme rádi.

SK SILŮVKY 1941

zveřejněno: 2015-09-09 ↔ 2015-10-09 | autor: Zdeněk Prax


Uzavřeli jsme partnerskou smlouvu s HC Kometa BRNO a Obec Silůvky se tak stala součástí KRÁLOVSTVÍ KOMETY

KRÁLOVSTVÍ KOMETYHC KOMETA BRNO

zveřejněno: 2015-09-08 ↔ 2015-10-11 | autor: Zdeněk Prax


Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 17.10.2015 od 9 do 11 hodin proběhne u autobusové zastávky svoz nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení, viz přiložený leták.

zveřejněno: 2015-09-07 ↔ 2015-10-18 | autor: Ivana Jakšová


Nabídky zaměstnání KOVOLIT MODŘICE

KOVOLIT, akciová společnost, se sídlem v Modřicích, nabízí zaměstnání na hlavní pracovní poměr

bližší informace zde v letáčku.

zveřejněno: 2015-09-07 ↔ 2015-10-07 | autor: Zdeněk Prax


ČOV Silůvky x Prštice - Rozsudky OS i KS jménem republiky

Rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ke stažení

Rozsudek Krajského odvolacího soudu v Brně ke stažení

 

V květnovém Informačním listu pro obyvatele obce Silůvky jsem zveřejnil informaci ohledně aktuálního stavu ve věci sporu s obcí Prštice ohledně  úhrady nákladů za rekonstrukci ČOV Silůvky ve znění  :

Krajský odvolací soud v Brně konečně ve středu 29.4.2015 potvrdil rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ze září 2013 a rozhodl o tom, že obec Prštice, jako spoluvlastník staveb ČOV(bez pozemků) je povinna zaplatit svůj podíl obci Silůvky za rekonstrukci ČOV. Proti rozsudku se již nelze odvolat s odkladným účinkem pro zaplacení!  Sousední obec Prštice tak musí Silůvkám zaplatit již dříve vynaložené prostředky včetně nákladů soudního řízení a úroků v řádech milionů korun do 30 dnů od doručení rozsudku oběma stranám sporu. Po 4 letech od kolaudace, kdy opravená ČOV funguje naprosto perfektně a čistí odpadní vody z obou obcí, dostaneme konečně zaplacenou první část toho, co nám po právu od počátku náleží.

Zdeněk Prax - starosta obce

Protože jsem v současné době často dotazován občany obou obcí, zejména pak ale převážně občany  obce Prštice, kterým není lhostejné, jakým způsobem je v jejich obci současnou politickou reprezentací hospodařeno s prostředky ze státního rozpočtu a s vybranými penězi za stočné, doplňuji dříve uvedenou informaci o další sdělení ve věci. Jak jsem již uvedl, bylo totiž konečně Krajským soudem v Brně, jako soudem odvolacím, potvrzeno dřívější rozhodnutí Okresního soudu Brno - venkov, který svým rozsudkem uložil obci Prštice zaplatit do jednoho měsíce od právní moci rozsudku částku ve výši 1 385 553,20,- Kč. V daném případě se pak jednalo pouze o první žalovanou částku, která musela být ze strany Silůvek zažalována, aby se uvedená pohledávka nepromlčela. Podotýkám, že k podání žaloby jsme přistoupili až jako k poslední možné variantě, kdy skutečně nezbývalo nic jiného a kdy jednání s tehdejším zastupitelstvem vedeným starostou obce panem Daňkem, neskýtala žádnou záruku zaplacení a kdy hrozilo také i již promlčení pohledávky vynaložené za rekonstrukci společné ČOV Silůvky. Na podání žaloby a případně nutnost vynaložit další vícenáklady za soudní poplatek a případně i náklady za právní zastoupení za právníky pak byl pan starosta Daněk mimo jiné upozorněn i předžalobní výzvou, kdy mu byla dána možnost provést úhradu obci Silůvky bez těchto dalších vícenákladů. Nestalo se tak a i přes tuto skutečnost, byla stejná nabídka učiněna obci Prštice jako žalované, i při prvním soudním jednáním na okresním soudě Brno - venkov. Neústupnost, ba mohu říci přímo i tvrdohlavost pana starosty Daňka pak vedla k uvedenému soudnímu rozhodnutí, potvrzeném odvolacím soudem. Skutečnost, že dojde v tomto směru k uvedenému soudnímu rozhodnutí, pak byla soudem i v rámci předběžného právního posouzení, předem i avizována. Musím proto opětovně poukázat na neústupnost pana starosty Daňka, který neměl žádný zájem na mimosoudním řešení soudního sporu a který i přes učiněné nabídky smírů neměl zájem uhradit žalovanou částku.  Za této situace pak skutečně nezbývalo, než vytrvat a absolvovat celé soudní řízení včetně marného odvolání Prštic.   Soudní rozhodnutí soudu I. stupně pak bylo zrušeno v části, kdy byl zamítnut nárok obce Silůvky i na úrok z prodlení z dlužné částky a v této části pak byla žaloba vrácena zpět k novému rozhodnutí soudu I. stupně, protože i Krajský soud v Brně, rozhodující v senátu,  třemi profesionálními soudci, je toho názoru, že obci Silůvky náleží i příslušenství, tedy úrok z prodlení z dlužné částky Prštic za dobu, kdy Prštice odmítají platit.

Nezbývá pak dále nic jiného než dodat, že na soudě leží další, v pořadí již druhá žaloba, která na stejném skutkovém základě, na kterém již bylo jednou soudem I.stupně a soudem odvolacím rozhodnuto o oprávněnosti nároku Silůvek, se obec Silůvky domáhá úhrady zbývající části za rekonstrukci ČOV Silůvky ve výši 3,5 Mil Kč s přísl. ( úrokem z prodlení z dlužné částky) S ohledem na uvedené soudní rozhodnutí, pak předpokládám že věc dopadne stejně, jako v v tomto případě, protože se jedná o precedens, tedy jednou již rozhodnutou věc, a bude stejně tak rozhodnuto ku prospěchu obce Silůvky, kdy obec Prštice bude muset zaplatit dlužnou částku navýšenou o významný úrok z prodlení ve výši 7, 75  % p.a., za který ani banky nepůjčují na úvěr a dále i včetně dalších nákladů např. za soudní poplatek  a další náklady.

Je zcela zřejmé, že pan starosta Daněk bude opětovně argumentovat nesprávností soudního rozhodnutí v obou dvou soudních stupních ( ! ), kdy zřejmě jediný pan starosta je nadán správným právním názorem, dle kterého měla být věc posouzena a rozhodující soudy s více jak dvacetiletou praxí pak celé věci nerozumí. Toto stanovisko pana starosty ale nemohu nijak ovlivnit, když se mohu pouze snažit věc vysvětlovat a občany pravdivě, na rozdíl od pana starosty Daňka, i informovat. Je totiž třeba i uvést, že v daném případě byly ze strany Prštic vyčerpány všechny řádné opravné prostředky a uvedená rozhodnutí jsou tak v právní moci. Případně podané dovolání k Nejvyššímu soudu ČR pak nemá odkladný účinek, kdy dovolání je možné podat pouze v případě, že se jedná o věc, která nebyla dosud soudy nikdy řešena a v případě podání Ústavní stížnosti se pak musí jednat o zásah do základních lidských práv a svobod. Nepředpokládám tedy, že by zrovna v tomto případě, kdy se jedná o náklady za rekonstrukci  ČOV a případně o náklady na čištění odpadních vod vypouštěných z obce Prštice, nebyla tato věc soudy projednávána, případně že by se jednalo o zásah do ústavně zaručených základních lidských práv obce Prštice.

A protože jsem tedy dotazován, na základě čeho jsem takové informace napsal do informačního listu, nebo že občané mají informace naprosto opačné, například že obec Silůvky má povinnost platit obci Prštice, nebo že soudy rozhodly jinak, rozhodl jsem se zveřejnit celé znění rozsudku Okresního soudu Brno-venkov a rozsudku Krajského soudu v Brně, aby občané obou obcí mohli na vlastní oči a vlastním rozumem posoudit pravdivost tvrzení.

Výsledkem rozsudků soudu obou stupňů je pak tedy skutečnost, že žalovaná tj. obec Prštice je povinna zaplatit žalobkyni, tedy obci Silůvky, částku 1 385 553.20,- Kč a dále pak také i několik ročních úroků (cca 7,75%) z dlužné částky až do zaplacení a také náklady řízení v plné výši, kdy se jedná o statisícové částky! Rozsudky ke stažení a pro informaci poskytuji také proto, aby nedocházelo k překrucování faktů a aby si mohl kdokoli přečíst, jaká tvrzení, dokazování a pravda byla u soudu prokázána a k jakým závěrům soudy dospěly!  Protože se neustále několik let domáháme jen oprávněných nároků a pořád není vůle to přijmout, tak další soudní řízení ve stejné věci dlužných nákladů podílu obce Prštice, které obec Silůvky zaplatila za rekonstrukci společné ČOV už v r.2010 ve výši 3 063 782.65,- Kč + úroky a příslušenství je v současné době projednávána u Okresního soudu pod sp.zn. 14C20/2014.

Obec Prštice také obci Silůvky odmítá již 5 let (od roku 2010) hradit poměrnou část provozních nákladů vynaložených obcí Silůvky za čištění a likvidaci prštických odpadních a splaškových vod, které prokazatelně odtékají z Prštic z jednotlivých nemovitostí přes kanalizaci obce Silůvky do společné ČOV. Za tuto službu obec Prštice od občanů své obce vybírá každoročně stočné a svévolně je ukládá na účet najaté advokátní kanceláře, aniž by obci Silůvky cokoli uhradila. Naopak představitelé sousední obce Prštice se ještě snaží všemožně naši práci hanit a napadat Silůvky u stavebních, krajských a finančních úřadů a na ministerstvech. Bohužel i zde jsme byli nuceni obrátit se v právním zastoupení na Okresní soud Brno-venkov a vymáhat po Pršticích naše nároky jakožto "bezdůvodné obohacení Prštic, ". Tato další žalovaná dlužná částka ve výši 1 321 975,- Kč se neustále navyšuje a žaloba se musí rozšiřovat cca o 400 tis.ročně.

Obec Prštice si zřejmě neuvědomuje, že obec Silůvky i za Prštice plní veškeré povinnosti provozovatelů s čištěním a likvidací odpadních vod a chrání tak vlastním nákladem za obě obce hlavní zájem všech občanů a státu - PÉČI A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Myslím si také, že  sousední obec si ani neuvědomuje další skutečnost, že právě obec Silůvky získala 12 mil. dotací na zhodnocení společného majetku, to znamená rovným dílem pro obě obce.

Na celé věci mě ale nejvíce mrzí, že mezi našimi sousedními obcemi existuje zbytečná rozepře, která přerůstá a je rozdmýchávána i mezi kamarády a rodinami. Dveře k dřívějším dobrým vztahům a spolupráci, jak jsem je i já od r. 2002 budoval a udržoval, jsou teď na straně Prštic bohužel uzavřené. Také mě mrzí i to, že od počátku existence nápadu vybudování společné ČOV na území Silůvek ( rozhodl MNV v Pršticích v r.1989) vždy silůvští starostové, radní a úředníci pracovali pro obě obce a všechno kolem těchto plánů a realizací zpracovali, vyřídili povolení a zajistili finance, zkolaudovali a zabezpečili provoz a ze strany dnešních představitelů obce Prštice sklízí jen nevybíravou kritiku, napadání a lživé obviňování. Silůvky se musí těmto útokům, neplacení a napadání bránit a to oprávněně a zákonným způsobem, tak jak nám daly již soudy obou stupňů ostatně i za pravdu.

Rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ke stažení

Rozsudek Krajského odvolacího soudu v Brně ke stažení

A ještě dovětek na závěr. Než jsem stihnul dopsat toto mé vyjádření, objevilo se na stránkách obce Prštice vyjádření pana starosty Daňka, dle kterého je všechno vlastně úplně jinak, kdy rozhodnutí soudů není konečné / i když je již v právní moci/ a není možné proti němu podat odvolání, když jsou vlastně vyčerpány všechny řádné opravné prostředky J (!)  a jedná se dle názoru pana starosty tedy o právní zmetky, které jej nijak vlastně nezavazují. Stručně shrnuto, dle názoru pana starosty Daňka,      je to pouze obec Silůvky, která má obci Prštice platit. Nevím ale co na to řeknou občané Prštic, až se budou ptát,  proč se musely z obecního rozpočtu vynaložit milionové částky za  zbytečné výdaje, které se platit nemusely (úroky z prodlení, soudní poplatek, 2 x právníci), namísto toho, aby se třeba  opravil Zámek,nebo aby se pořídilo  osvětlení v obci Prštice nebo aby se třeba opravovaly chodníky, tak jak je tomu u nás v Silůvkách. Děkujme tedy panu starostovi Daňkovi každý den, alespoň se máme zase čím bavit a přeji všem občanům Silůvek pohodu.

Zdeněk Prax - starosta obce


zveřejněno: 2015-06-15 ↔ 2015-12-31 | autor: Zdeněk Prax