Kalendář • 24.2.2018

Dnes má svátek Matěj, zítra Liliana

V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Výroba velikonočních přání
19. 02. 2018


Maškarní ostatky
17. 02. 2018


Zájezd do hasičského muzea v Oslavanech
27. 01. 2018

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Ochutnávka vín v Moravských Bránicích

zveřejněno: 2018-02-21 ↔ 2018-03-03 | autor: Jan Rybníček


Dětský maškarní karneval

Ve 14.30 hod. bude vystoupení kouzelníka !

zveřejněno: 2018-02-20 ↔ 2018-03-04 | autor: Jan Rybníček


Nabídka pracovních míst

Pro kamenolom Želešice hledáme  řidiče nákladního automobilu ( také bagrista a strojník). Více zde.

Madrev Hlína hledá pracovníka pro práce v lese. Více zde.

zveřejněno: 2018-02-14 ↔ 2018-03-16 | autor: Jan Rybníček


V SILŮVKÁCH MÁME MOŽNOST ZÍSKAT UŽ V ROCE 2018 DOTAČNÍ PODPORU Z MAS BOBRAVA

Obec Silůvky je zakládajícím členem místní akční skupiny MAS Bobrava. www.masbobrava.cz

MAS Bobrava je tzv. aktivní mezičlánek mezi národními Dotačními tituly vypsanými jednotlivými ministerstvy a našim regionem okolo Bobravy. Finance jsou z ministerstev v Praze již do MAS Bobrava přiděleny.

Území MAS Bobrava je vyznačeno na tomto obrázku a Silůvky jsou jeho součástí.

Díky tomu má od března 2018 nejen obec, ale i občané, zemědělští i nezemědělští podnikatelé a také všechny organizace a spolky možnost požádat o finanční podporu formou nevratné dotace na různé aktivity. Budou přijmány žádosti do vypsaných výzev a zatím se jedná o podporu podnikání, podpora vzniku pracovních míst, nákup techniky a strojů, infrastruktura školských zazařízení a stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Výzvy jsou vypisovány postupně a začíná se v březnu 2018 první výzvou PRV a IROP.

Obec sama bude žádat se svými projekty o dotace do několika oblastí podpory. Plánovaná alokace programového rámce IROP je pro období 2016-2023 ve výši 30 099 010 Kč. - rozvoj školství, vzdělání a infrastruktury - na přístavbu nové učebny a úpravy dvora v ZŠ Silůvky. V rámci Programu rozvoje venkova, kde je nachystáno 8 338 000 Kč na:  Neproduktivní investice v lesích - cesty a lavičky, naučné stezky a v rámci podprogramu IROP  Bezpečnost dopravy (alokace 23mil Kč)- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od 27. 2. do 13. 3. 2018. Celé znění výzvy naleznete zde či na na tomto odkaze v sekci SCLLD → Výzvy.

Veškeré informace o možnostech podpory a žádostech o dotace najdete na stránkách MAS Bobrava  www.masbobrava.cz

Kancelář MAS Bobrava poskytuje i poradenskou a konzultační činnost pro případné zájemce o podání žádosti. Kontakty naleznete také na www.masbobrava.cz

 

zveřejněno: 2018-02-07 ↔ 2018-07-01 | autor: Zdeněk Prax


Mobilní svoz nebezpečného odpadu

zveřejněno: 2018-02-06 ↔ 2018-04-28 | autor: Jan Rybníček


Výzva vlastníkům lesů

Státní podnik Lesy ČR vyzývají vlastníky lesů, aby v nejbližší době zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili přednostně zpracování smrkové jehličnaté nahodilé těžby a kůrovcového dříví. Smrkové kalamitní a kůrovcové dříví, těžební zbytky a palivo je nutno zpracovat a odvézt z lesa nejpozději do 31. března letošního roku. Tyto kroky jsou nutné ke zmírnění napadení a následného množení kůrovce. Dále vyzývají ke zpracování ostatní nahodilé těžby listnatých stromů a dalších jehličnanů, tzn. souší, vývratů, zlomů a jinak poškozených stromů.  Více info zde.

 

zveřejněno: 2018-02-05 ↔ 2018-03-31 | autor: Jan Rybníček


Divadlo v Nových Bránicích

zveřejněno: 2018-02-01 ↔ 2018-03-24 | autor: Jan Rybníček


Nabídka pracovních míst - traktorista a pěstitel plodin

Více o pozici traktorista najdete zde.

Více o pozici pěstitel plodin najdete zde.

zveřejněno: 2018-01-23 ↔ 2018-02-28 | autor: Jan Rybníček


Nabídka pracovního místa - učitelka v MŠ Mělčany

Podrobnosti nabídky najdete zde.

zveřejněno: 2018-01-22 ↔ 2018-03-07 | autor: Jan Rybníček


Kontejnery v zimě

Kontejnery budou v zimním období otevřeny od 10 - 11 hodin v tyto dny:

6.1.2018, 20.1.2018, 3.2.2018. 17.2.2018. 3.3.2018, 17.3.2018, 31.3.2018

Poté již každou sobotu od 9 - 11 h.

 

zveřejněno: 2017-12-21 ↔ 2018-04-02 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou zveřejněny tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2018

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2019 - 2020

3) Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

5) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

6) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

7) Rozpočtové opatření 12/2017

8) Výzva ke zpracování napadeného smrkového dřeva kůrovcem

9) Nabídka pozemků k pronájmu

10) Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - opatření veřejné povahy, návrh a výzva

11) Výroční zpráva dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017

12) Př. 5 k OZV č. 1/2013

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2018-06-30 | autor: Ivana Jakšová


Aktualizovaný přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 20.12.2017 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 8 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou mylně informováni o soudních sporech a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 20.12.2017 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

 

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2019-01-31 | autor: Zdeněk Prax