Kalendář • 28.2.2015

Dnes má svátek Lumír, zítra Bedřich

V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Maškarní Ostatky s pochováváním basy
14. 02. 2015


Orelský ples
31. 01. 2015


Sokolský ples
17. 01. 2015

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Vítejte

Silůvky 2010

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Dětský maškarní karneval

TJ Sokol Silůvky zve všechny děti na Dětský maškarní karneval, který se koná v neděli 8. března 2015  od 14 hodin v sále sokolovny. Připraveno je občerstvení, dětská tombola a soutěže pro děti. Plakátek najdete zde.

zveřejněno: 2015-02-28 ↔ 2015-03-08 | autor: Jan Rybníček


Bazárek oblečení domluvily maminky, ženy a holky hasičky v Silůvkách na sobotu 7.března od 9 do 15h. v 1.patře nad obecním úřadem

Maminky, ženy a holky hasičky v Silůvkách se domluvily uskutečnit  BAZÁREK dětského, dámského, pánského oblečení a ostatních věcí. Akce se koná pod záštitou starosty obce. Obec Silůvky umožní bezplatně využít prostor zasedací místnosti v 1.patře obecního úřadu.

MÍSTO: Obecní úřad Silůvky – zasedací místnost 1. patro

DATUM:  sobota 7. 3. 2015 9-15h

Více informací naleznete zde na plakátku

zveřejněno: 2015-02-23 ↔ 2015-03-08 | autor: Zdeněk Prax


Silůvky 23.2.2015 v ranním vysílání ČT2 v pořadu Dobré ráno - o obecních rozhlasech

V Silůvkách a v Radosticích  natáčeli reportéři České televize Brno o obecních rozhlasech. Reportáž jste mohli shlédnout v pondělí 23.2.2015 v době od 7.19  do 7.23 v ranním vysílání ČT2 v pořadu Dobré ráno.

Reportáž o obecních rozhlasech v čase 7:19 : zde

Odkaz na vysílání ČT 2 Dobré ráno 23.2.2015 celý pořad: zde

a nebo přímo na YOUTUBE  zde.

zveřejněno: 2015-02-23 ↔ 2015-03-25 | autor: Zdeněk Prax


Opět pojede linka autobusu 510 pro školáky z Ořechova do Silůvek ve 13.45 hod.

Na základě požadavků obcí, podnětů cestujících a vyhodnocení změn realizovaných od 14. prosince 2014 dojde od neděle 1. března 2015 k drobným úpravám v jízdním řádu autobusové linky 510 IDS JMK:

Ø zavádí se nový spoj v pracovních dnech s odjezdem ve 13:41 hod. ze zastávky Ořechov, Jeřábkova do zastávky Modřice, Olympia; tento spoj nebude v provozu v období letních a vánočních prázdnin;

Ø spoj s odjezdem ve 13:16 hod. ze zastávky Modřice, Olympia se prodlužuje z Ořechova přes Silůvky až do zastávky Prštice, u zámku. Odjezd ze zastávky Ořechov, Jeřábkova do Prštic je stanoven na čas 13:47 hod. Ve dnech letních a vánočních prázdnin je spoj i nadále ukončen v zastávce Ořechov, Jeřábkova.

Dále od uvedeného data dojde k úpravě jízdního řádu linky 501 (Brno – Moravany – Nebovidy – Ořechov), tedy i ke změně garantovaných návazností mezi linkami 501 a 510 v Ořechově.

 

Nový jízdní řád naleznete zde v příloze.

zveřejněno: 2015-02-18 ↔ 2015-03-20 | autor: Zdeněk Prax


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou tyto informace:

1) Záměr obce Silůvky odprodat pozemky parc. č. 899 a 900, v k.ú. Silůvky

2) Záměr obce SIlůvky pronájmout část budovy č. ev. 87 i s pozemkem parc. č. 191/1, v k.ú. Silůvky

3) Výroční zpráva dle zákona 106/99 Sb. za rok 2014

 

zveřejněno: 2015-02-12 ↔ 2015-03-16 | autor: Ivana Jakšová


Ztracená fenka velšteriéra

V sobotu se ztratila fenka velšteriéra slyšící na jméno ALA. Majitelka prosí o jakoukoliv informaci. Více informací včetně fotografie fenky v letáčku.

zveřejněno: 2015-02-02 ↔ 2015-03-04 | autor: Zdeněk Prax


Informace občanům od firmy van Gansewinkel, a.s.

Firma van Gansewinkel a.s. prosí občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sypali do nádob (kovových) pouze studený popel. V případě, že bude při svozu identifikován horký popel v nádobě, nebude tato svezena. Důvodem je možnost vznícení obsahu KUKA vozu.

Několik těchto případů firma již řešila jak v loňském roce, tak už i v letošním. Někteří občané nasypou do nádoby popel „na poslední chvíli" před svozem, kdy osádka nezjistí, že je nádoba zahřátá a po výsypu začne doutnat auto. V lepším případě se podaří hasičům prolít obsah vodou a není nutné jej vysypat z KUKA vozu. V některých případech bohužel dochází i k tomu, že osádka musí celý obsah vysypat na místě v obci a pak vyčkat uhašení hasiči. Poté se musí znovu naložit.

zveřejněno: 2015-01-29 ↔ 2015-02-28 | autor: Ivana Jakšová


Nalezený pes

V pátek16.1.2015 kolem 10 h byl v obci Silůvky nalezen pes, je to kříženec středního vzrůstu, barva světle hnědá až béžová. Má kožený obojek se stříbrnými kostičkami. Pes je umístěn ve dvoře obecního úřadu v Silůvkách. Informace OÚ Silůvky, tel. 547225127. Nebo volejte starostovi na mobil. č. 724 174 351.

zveřejněno: 2015-01-16 ↔ 2015-02-28 | autor: Zdeněk Prax


Děkovný dopis ředitele Oblastní charity Rajhrad

Dobrý den,

dovoluji si Vám předat touto cestou poděkování ředitele Oblastní charity Rajhrad Ing. Bílého všem koledníkům, dárcům a organizátorům Tříkrálové sbírky 2015.

Děkujeme za nezištnou pomoc a ochotu koledníků i podporu a štědrost dárců vašeho města /obce.

Text dopisu najdete zde.

Pro informaci a porovnání posílám v příloze také výsledky letošní sbírky z jiných obcí v působnosti OCH Rajhrad a z minulých ročníků.

Pro zajímavost se můžete podívat na podrobné výsledky TS 2015 v celé České republice, ze kterých  zjistíte, že ve vašem městě/obci žijí  nejobětavější koledníci a  nejštědřejšími dárci, čehož si velmi vážíme.

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu.

Ing. Hana Bělehradová

asistentka Úseku práce s veřejností a sbírkový koordinátor

mobil: 737 220 085 ,   e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

zveřejněno: 2015-01-12 ↔ 2015-02-28 | autor: Jan Rybníček


Otevírací doba kontejnerů na odpad přes zimní období

Kontejnery budou přes zimní období otevřeny od 10:00 hod. do 11:00 hod. v tyto dny: 13. prosince 2014 a 10. ledna,   24. ledna,   7. února,  21. února,   7. března,   21. března,  4. dubna 2015.

Poté již každou sobotu od 09:00 hod. do 11:00 hod.

zveřejněno: 2014-11-08 ↔ 2015-04-06 | autor: Ivana Jakšová


Dům s pečovatelskou službou je zkolaudován a od října má své první nájemníky

V rekordním čase 9.měsíců se nám podařilo vybudovat zcela nový Dům s pečovatelskou službou se 12ti byty. Dům s pečovatelskou službou je již zkolaudován stavebním úřadem a schválen všemi úřady k užívání a splnění svého účelu. (kolaudační rozhodnutí zde). Zastupitelstvo obce již schválilo nájemní smlouvy pro 6 žadatelů doporučených sociálním výborem a  DPS tak má  od října své první obyvatele, kteří zde jistě najdou hezký domov. Fotgrafie z výstavby,dne otevřených dveří a kolaudace stavby najdete ve fotogalerii.

DPS SilůvkyNÁVRH DPS SILŮVKY 2013DPS SILŮVKY ZADNÍ POHLED

V současné době v lednu 2015 jsou k dispozici ještě dva upravitelné bezbariérové byty. Jeden je v přízemí s terasou přímo do zahrady a jeden je v prvním patře se vstupem z úrovně parkoviště před domem a s balkonem do zahrady. Informace o možnostech bydlení a pronájmu bytu v DPS získáte u sl. Ing. Šárky Záděrové na tel.č. 603 709 004, nebo napište na dps@siluvky.cz

zveřejněno: 2014-10-06 ↔ 2015-02-28 | autor: Zdeněk Prax