Kalendář • 23.11.2017

Dnes má svátek Klement, zítra Emílie

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Martinské hody
11. 11. 2017


Pletení z pedigu - vánoční ozdoby a svícny
16. 10. 2017


Václavská vycházka
28. 09. 2017

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

JARMARK S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU 2.12.

zveřejněno: 2017-11-20 ↔ 2017-12-03 | autor: Zdeněk Prax


Adventní koncert v sokolovně

zveřejněno: 2017-11-19 ↔ 2017-11-26 | autor: Jan Rybníček


Mikulášská besídka v sokolovně

zveřejněno: 2017-11-16 ↔ 2017-12-01 | autor: Jan Rybníček


Poděkování paní Marie Pávkové

Oslav 740 let obce, 120 let hasičů a setkání rodáků se zúčastnila i silůvská rodačka paní Marie Pávková. Zaslala tento dopis s poděkováním, který rádi zveřejňujeme.

 

Někdo sbírá známky, někdo pohlednice, jiný porcelán a někdo dokonce míšeňský. Já sbírám staré věci co jsou ručně háčkované, vyšívané, ušité nebo pro patřičnou dobu natvarované. Pro někoho je to veteš, pro mě radost tyto věci zachraňovat a pak se o ně patřičně starat.

V pozdním svém věku jsem se rozhodla vyndat věci z kufru a ukázat. Líbí se, to mě těší. Občas si mě při přehlídce fotí, ale že mě malíř namaluje obraz ?! Jiří ještě jednou velké díky. Byl jsi také jeden z mála mužů, kteří na přehlídku přišli. Moc si toho vážím.

Velké díky všem, kteří vymyslili, naplánovali a uskutečnili úžasné setkání rodáků. Návštěva známých míst i těch nových, setkávání, vzpomínky, až se občas derou slzy do očí. Úžasná výstava fotografií, dokumentů, obrazů a znovu vzpomínky i na ty, kteří jsou pro mě nenahraditelní. Ve vzpomínkách byli s námi. Pokládání věnce k pomníku. Jubileum a vystoupení místních hasičů. Školáci a jejich program - bravo. Ražba pamětních mincí, dárkové předměty. Jen na nic a nikoho nezapomenout, tolik zážitků a dojmů. Zázemí, i nejnáročnější strávník si vybral a jistě byl spokojen. Kdo ochutnal cukroví paní Andrei Kačírkové, její trubičky, ví o čem píši.

Se západem slunce končil parný den. Při dobré hudbě se posadit a společně si zazpívat bylo příjemné. Zásluhou nejen Jiřího Zoufalého nový kalendář pro rok 2018. Bude nám nejen zdobit, ale i připomínat kolik cest a cestiček vede do našich Silůvek.

Díky všem!                                                             Úpřimně Marie Pávková

 

Dodáváme že další retro módní přehlídka v duchu první republiky se bude konat  v pondělí 8. ledna 2018 na obecním úřadě Silůvky.

 

 

zveřejněno: 2017-10-24 ↔ 2017-11-23 | autor: Jan Rybníček


Nabídka dovozu obědů z Ořechova

Zde najdete jídelní lístek

Rozváží se menu 1 a 2. Menu 3 je k dispozici jen v restauraci.

zveřejněno: 2017-10-19 ↔ 2017-12-22 | autor: Jan Rybníček


Kontejner na starý papír

Pokud můžete tak raději dávejte starý papír do velkého kontejneru na Trávníkách, protože peníze jsou použity pro naše děti ve škole a školce. Kontejner bude na Trávníkách umístěn trvale a po naplnění vždy odvezen.

zveřejněno: 2017-09-05 ↔ 2017-12-31 | autor: Jan Rybníček


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 30.11. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2017-04-20 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

a elektronické úřední desce jsou tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2017

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2018 - 2019

3) Rozpočtová opatření rozpočtu obce Silůvky na rok 2017

4) Závěrečný účet obce Silůvky za rok 2016 vč. příloh

5) Rozpočtové provizorium DSO Šlapanicko na rok 2017

6) Rozpočet DSO Šlapanicko na rok 2017

7) Rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na rok 2018 - 2021

8) Rozpočtové opatřední DSO Šlapanicko č. 1 k rozpočtu na rok 2017

9) Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2016 vč. příloh

10) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

11) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

12) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

13) Návrh a opatření obecné povahy

14) Upozornění E.ON ČR s.r.o. vlastníkům na potřebu ořezu dřevin

15) Informace o přerušení dodávky elektrické energie v části ulice Na Nivách

16) Nabídka pozemku k pronájmu

17) Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

zveřejněno: 2017-03-22 ↔ 2017-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 08.01.2016 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 6 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou záměrně mylně informováni o výsledku soudních rozsudků a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci. Výsledek je zatím podle očekávání jednoznačný pro Silůvky 4:0.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 08.01.2016 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

zveřejněno: 2016-01-26 ↔ 2018-01-01 | autor: Zdeněk Prax